Aktuellt – Nya entusiaster behövs

NYA ENTUSIASTER BEHÖVS!

5.9.2023:

Hej!
Vi förbereder ett försök att återstarta verksamheten i SeniorNet Kalmar och planerar för ytterligare ett styrelsemöte och så ett årsmöte nu i höst. Datum för det senare är inte 100-procent spikat. Mycket beror på förberedelserna. Det behövs nya entusiaster som medlemmar. SNK är numera en liten ideell förening och helt beroende av att nuvarande medlemmar blir kvar samt att vi kan rekrytera fler nya medlemmar.

IT Café till att börja med


I den nya formen av verksamhet blir det i varje fall inte kurser inom detta med IT, mobil och dator likt de i gamla tider utan planen är mer öppna träffar för medlemmar som blivit populära på senare år och kallas IT Café. De skulle kunna hållas på Skälby Gård i samarbete med Studiefrämjandet.

Jobba i styrelsen

* För att det ska bli verklighet behövs alltså fler medlemmar och även personer intresserade av att ta funktioner inom styrelsen eftersom flera där av ålderskäl tackar nej till fortsatta förtroendeuppdrag.

Den 24.9.2023:

Ett fysiskt möte om strategin framåt behövs

* I och med att vi för närvarande är så få medlemmar i SNK är det mest realistiskt att börja med att försöka hålla ett ett fysiskt möte för att diskutera framtiden. Kalla det val av strategi. Låt säga i den vana miljön på Skälby. Dock kan inte alla  alla närvara fysiskt utan en mötesmöjlighet även digitalt behövs. Vi undersöker möjligheterna.

* Snart rensar SN Sweden ut de gamla medlemmarna från registret. Jag ska göra ett sista kort utskick till alla och puffa för att de som fortfarande är intresserade använder vår hemsida för information.

Den 23.11.2023:

Det finns för närvarande 15 medlemmar (2023) i SeniorNet Kalmar, och nyligen rensades lika många bort av de gamla medlemmarna från 2022.

Viktigast just nu inför 2024 är att vi måste bli fler medlemmar i SNK Kalmar. Senare idag ska jag betala för 2024.

– Så snart som möjligt behöver vi sedan hålla ett årsmöte och därefter ett så kallat konstituerande möte för att bestämma vilka medlemmar som ska ha tillgång till det vill säga fullmakt att använda föreningens bankkonto. Det protokollet visas sedan upp för banken.

SN Sweden är så att säga skyldig oss i SN Kamar en hel del pengar efter vår framgångsrika verksamhet för ett par år sedan och första delen av redovisningen för att kunna få de medlen utbetalda är genomförd. Resten återstår.

Läget just nu är dock att vi inte kan nå bankkontot på grund av att medlemmar slutat, det finns seniora medlemmar som med ålderns rätt inte längre är aktiva osv.

Ett knepigt, praktiskt problem återstår dock att lösa för att nå bankkontot, det går att lösa, men varken jag eller kvarvarande aktiva medlemmar kan göra något omedelbart. Så tidsfrågan är osäker.


Vänliga hälsningar,
Jörgen Danielsson, tillförordnad vice ordförande i SNK och sammankallande.

(Jag nås på mobil: 072-7309180)